Nauczyciele \ Matematyki Stosowanej \ Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Plan zajęć - dr inż. Dawid Połap, semestr letni, rok 2020/2021
Określ tydzień
Wybierz grupę tygodni:
lub jeden tydzień:
Pokaż wyłącznie zajęcia zdefiniowane dla wybranego tygodnia lub grupy tygodni
Dzień
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Dzień
Tydzień
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Tydzień
07:00-08:00
07:00-08:00
08:00-09:00
08:00-09:00
09:00-10:00
09:00-10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:00
21:00-22:00
21:00-22:00
Prog, lab
Mat II/1 B
L.415.MS
Prog, lab
Mat II/1 A
L.415.MS
Prog, lab
Mat II/2 D
L.415.MS
Syst.szt.int., lab
Inf s IV/3 G
L.415.MS
Syst.szt.int., lab
Inf s IV/2 E
L.415.MS
Syst.szt.int., lab
Inf s IV/2 D
L.415.MS
Syst.szt.int., lab
Inf s IV/1 B
L.510.MS
Syst.szt.int., lab
Inf s IV/2 F
L.415.MS
Syst.szt.int., lab
Inf s IV/3 H
L.510.MS
Legenda
- najechanie na zajęcie z tym znakiem, spowoduje pokazanie całej treści

Prog - Programowanie I
Syst.szt.int. - Systemy sztucznej inteligencji