Nauczyciele \ Matematyki Stosowanej \ Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Plan zajęć - dr hab. inż., prof. PŚ Wojciech Kempa, semestr letni, rok 2020/2021
Określ tydzień
Wybierz grupę tygodni:
lub jeden tydzień:
Pokaż wyłącznie zajęcia zdefiniowane dla wybranego tygodnia lub grupy tygodni
Dzień
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Dzień
Tydzień
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
Tydzień
07:00-08:00
07:00-08:00
08:00-09:00
08:00-09:00
09:00-10:00
09:00-10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:00
21:00-22:00
21:00-22:00
Sd, sem
Mat st II sem STAT IV/1 Mat st II sem KRYP IV/1 Mat II s. IV
Sd, sem
Mat st II sem STAT IV/1 Mat st II sem KRYP IV/1 Mat II s. IV
Rach.prawd, ćw
Mat IV/1
Rach.prawd, ćw
Mat IV/2
Met.eks.dan, wyk
Mat st II sem II/1 Mat II s. II
Met.eks.dan, ćw
Mat st II sem II/1 Mat II s. II
Met.eks.dan, lab
Mat II s. II/1 A
Met.eks.dan, lab
Mat II s. II/1 B
Stat.teor.ob.mas, wyk
Inf st. II s. I
WMIII.Teor.kole, wyk
Inf PI s VI/1 Inf PI s VI
Seminarium informatyczne,
s.A208.MS
POI.Biomat, wyk
Mat st II sem KRYP IV/1
POI.Biomat, ćw
Mat st II sem KRYP IV/1
POI.Teor.kole, wyk
Mat st II sem STAT IV/1
Seminarium ITiT
Konsultacje (proszę o e-mail dzień wcześniej)
Konsultacje (proszę o e-mail dzień wcześniej)
Senat Politechniki Śląskiej
Legenda
- najechanie na zajęcie z tym znakiem, spowoduje pokazanie całej treści

Met.eks.dan - Metody eksploracji danych
POI.Biomat - Przedmiot obieralny I Biomatematyka
POI.Teor.kole - Przedmiot obieralny I Teoria kolejek
Rach.prawd - Rachunek prawdopodobieństwa
Sd - Seminarium dyplomowe
Seminarium informatyczne - Seminarium naukowe z informatyki
Stat.teor.ob.mas - Statystyka i teoria obsługi masowej
WMIII.Teor.kole - Wykład monograficzny III - Teoria kolejek
s.A208.MS - Sala seminaryjna w budynku Dziekanatu Wydziału Matematyki Stosowanej
Pobierz dane dotyczące planu
plan.ics - dane z zajęciami dla kalendarzy MS Outlook, Kalendarz Google (Uwaga: po kliknięciu należy poczekać ok. 10s na wygenerowanie pliku)

Jak wprowadzić plan zajęć do MS Outlook, Kalendarza Google oraz do telefonu komórkowego