Nauczyciele \ Matematyki Stosowanej \ Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Plan zajęć - dr hab. inż., prof. PŚ Wojciech Kempa, semestr letni, rok 2019/2020
Określ tydzień
Wybierz grupę tygodni:
lub jeden tydzień:
Pokaż wyłącznie zajęcia zdefiniowane dla wybranego tygodnia lub grupy tygodni
Dzień
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Dzień
Tydzień
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Tydzień
07:00-08:00
07:00-08:00
08:00-09:00
08:00-09:00
09:00-10:00
09:00-10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:00
21:00-22:00
21:00-22:00
Rach.prawd, ćw
Mat IV/1
s.507.MS
Rach.prawd, ćw
Mat IV/2
s.507.MS
Met.eks.dan, wyk
Mat st II sem II/1 Mat II s. II
s.408.MS
Met.eks.dan, ćw
Mat st II sem II/1 Mat II s. II
s.408.MS
Met.eks.dan, lab
Mat II s. II/1 A
L.510.MS
Met.eks.dan, lab
Mat II s. II/1 B
L.510.MS
Sem1, sem
Mat II/1
s.507.MS
Stat.teor.ob.mas, wyk
Inf st. II s. I Inf st. II
s.507.MS
Sem, sem
Inf s. IV/2
s.310.LB
PSIII.Eksp.dan, wyk
Inf IAD s VI/1 Inf IAD s VI
s.507.MS
Mat, wyk
Bud II/SE-1 (eng)
B417L
Mat,
Bud II/SE-1 (eng)
B417L
Es, wyk
SEMESTER I
71C
Es, ćw
SEMESTER I
71C
Seminarium informatyczne,
s.A208.MS
Konsultacje, p. 519.MS
Dyżur, p. 519.MS
Rada Dyscypliny ITiT, s. F (AEiI)
Legenda
- najechanie na zajęcie z tym znakiem, spowoduje pokazanie całej treści

Es - Engineering statistics
Mat - Mathematics
Met.eks.dan - Metody eksploracji danych
PSIII.Eksp.dan - Przedmiot specjalnościowy III - Eksploracja danych
Rach.prawd - Rachunek prawdopodobieństwa
Sem - Seminarium
Sem1 - Seminarium 1
Seminarium informatyczne - Seminarium naukowe z informatyki
Stat.teor.ob.mas - Statystyka i teoria obsługi masowej
s.310.LB - Budynek Laboratorium Budownictwa
s.408.MS - Budynek Wydziału Matematyki Stosowanej
s.507.MS - Budynek Wydziału Matematyki Stosowanej
s.A208.MS - Sala seminaryjna w budynku Dziekanatu Wydziału Matematyki Stosowanej
Pobierz dane dotyczące planu
plan.ics - dane z zajęciami dla kalendarzy MS Outlook, Kalendarz Google (Uwaga: po kliknięciu należy poczekać ok. 10s na wygenerowanie pliku)

Jak wprowadzić plan zajęć do MS Outlook, Kalendarza Google oraz do telefonu komórkowego