Nauczyciele \ Automatyka, Elektronika i Informatyka \ Instytut Elektroniki \ Zakł. Elektroniki Biomedycznej
Plan zajęć - dr hab.inż. Marian Kotas, semestr letni, rok 2018/2019
Określ tydzień
Wybierz grupę tygodni:
lub jeden tydzień:
Pokaż wyłącznie zajęcia zdefiniowane dla wybranego tygodnia lub grupy tygodni
Dzień
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Dzień
Tydzień
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Tydzień
07:00-08:00
07:00-08:00
08:00-09:00
08:00-09:00
09:00-10:00
09:00-10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:00
21:00-22:00
21:00-22:00
PPK, lab
EiT2/E2
428
PPK, wyk
EiT S1/sem.02
B pomarańczowa
RPiSM, wyk
EiT S2/sem.01
903
RPiSM, lab
EiT1M/EB
746 840
RPiSM, lab
EiT1M/RE
746 840
PiSM, wyk
TI S1/sem.04
4
PiSM, lab
TI IV/TI1
746 840
PiSM, lab
TI IV/TI2
746 840
SM, sem
EiT3M/RE
903
PPK, lab
EiT2/E3
427
PiSM, lab
TI IV/TI3
746 840
ZZEB,
748
występowanie:
26.02
ZIE,
Aula F
występowanie:
26.02, 19.03, 16.04, 14.05, 11.06
PPK, wyk
Zaocz EiT1/E1
727
występowanie:
12.05, 19.05, 26.05
RW / Kol. Inst. / Praca własna
Konsultacje 835
Praca własna
Praca własna
Praca własna
Legenda
- najechanie na zajęcie z tym znakiem, spowoduje pokazanie całej treści
- kliknij w zajęcie z tym znakiem, aby zobaczyć zajęcia ukryte pod nim
Czerwone obramowanie oznacza nakładanie się zajęć
PPK (Piątek 10:15-11:45) - Podstawy Programowania Komputerów
PPK (Niedziela 13:00-15:15) - Podstawy Programowania Komputerów, 9h - zjazdy 7-9., występowanie: 12.05, 19.05, 26.05
PiSM - Prawdopodobieństwo i Statystyka Matematyczna
RPiSM (Poniedziałek 12:00-13:30) - Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna
RPiSM (Wtorek 15:30-17:00) - Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna, Zajęcia odbywają się w drugiej połowie semestru.
SM - Seminarium Magisterskie
ZIE - Zebranie Instytutu Elektroniki, występowanie: 26.02, 19.03, 16.04, 14.05, 11.06
ZZEB - Zebranie Zakładu EB, występowanie: 26.02
B pomarańczowa - Wydział AEiI, Akademicka 16
4 - Wydział AEiI, Akademicka 16
428 - Sala z terminalami
903 - Wydział AEiI, Akademicka 16
Pobierz dane dotyczące planu
plan.ics - dane z zajęciami dla kalendarzy MS Outlook, Kalendarz Google (Uwaga: po kliknięciu należy poczekać ok. 10s na wygenerowanie pliku)

Jak wprowadzić plan zajęć do MS Outlook, Kalendarza Google oraz do telefonu komórkowego