Nauczyciele \ Automatyka, Elektronika i Informatyka \ Instytut Elektroniki \ Zakł. Elektroniki Biomedycznej
Plan zajęć - Michał Jeżewski, semestr letni, rok 2018/2019
Określ tydzień
Wybierz grupę tygodni:
lub jeden tydzień:
Pokaż wyłącznie zajęcia zdefiniowane dla wybranego tygodnia lub grupy tygodni
Dzień
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Dzień
Tydzień
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Tydzień
07:00-08:00
07:00-08:00
08:00-09:00
08:00-09:00
09:00-10:00
09:00-10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:00
21:00-22:00
21:00-22:00
PPK, lab
EiT2/E2
428
NM, lab
EiT1M/EB
746 840
NM, lab
EiT1M/RE
746 840
ATiNM, lab
Automatics S2 sem1
746 840
PPK, lab
EiT2/E1
427
EB, lab
EiT S1/sem.06
746 840 842 748 747
Telemedycyna, wyk
TI VI/TI1
423
NM, lab
TI S2-I/TSM_1 TI S2-I/TSM_2
746 840
PPK, lab
EiT2/E3
427
ZZEB,
748
występowanie:
26.02
ZIE,
Aula F
występowanie:
26.02, 19.03, 16.04, 14.05, 11.06
PPK, lab
Zaocz EiT1/E1
623 727
występowanie:
12.05, 19.05, 26.05
Konsultacje 839 (możliwe inne terminy do ustal.)
Konsultacje 839 (możliwe inne terminy do ustal.)
Praca własna
Praca własna
Praca własna
Praca własna
Praca własna
Praca własna
Praca własna
Legenda
- najechanie na zajęcie z tym znakiem, spowoduje pokazanie całej treści
- kliknij w zajęcie z tym znakiem, aby zobaczyć zajęcia ukryte pod nim
Czerwone obramowanie oznacza nakładanie się zajęć
ATiNM - Advanced Topics in Numerical Methods
EB - Elektronika Biomedyczna
NM - Numerical Methods
PPK (Piątek 10:15-11:45) - Podstawy Programowania Komputerów
PPK (Niedziela 15:30-20:00) - Podstawy Programowania Komputerów, 18h - Zjazdy 7-9, występowanie: 12.05, 19.05, 26.05
Telemedycyna - Telemedycyna
ZIE - Zebranie Instytutu Elektroniki, występowanie: 26.02, 19.03, 16.04, 14.05, 11.06
ZZEB - Zebranie Zakładu EB, występowanie: 26.02
428 - Sala z terminalami
Pobierz dane dotyczące planu
plan.ics - dane z zajęciami dla kalendarzy MS Outlook, Kalendarz Google (Uwaga: po kliknięciu należy poczekać ok. 10s na wygenerowanie pliku)

Jak wprowadzić plan zajęć do MS Outlook, Kalendarza Google oraz do telefonu komórkowego