Nauczyciele \ Automatyka, Elektronika i Informatyka \ Instytut Elektroniki \ Zakł. Elektroniki Biomedycznej
Plan zajęć - Michał Jeżewski, semestr letni, rok 2017/2018
Określ tydzień
Wybierz grupę tygodni:
lub jeden tydzień:
Pokaż wyłącznie zajęcia zdefiniowane dla wybranego tygodnia lub grupy tygodni
Dzień
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Dzień
Tydzień
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Tydzień
07:00-08:00
07:00-08:00
08:00-09:00
08:00-09:00
09:00-10:00
09:00-10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:00
21:00-22:00
21:00-22:00
PPK, lab
EiT2/E2
428
NM, lab
EiT1M/RE
746 840
PPK, lab
EiT2/E1
427
EB, lab
EiT S1/sem.06
746 840 842 748 747
Telemedycyna, wyk
TI VI/TI1
E
ATiNM, lab
S2 sem1M AUT
746 840
występowanie:
21.02, 07.03, 21.03, 11.04, 25.04, 16.05, 30.05, 06.06
ZZEB,
748
występowanie:
27.02
ZIE,
Aula F
występowanie:
20.02, 20.03, 24.04, 15.05, 12.06
PPK, lab
Zaocz EiT1/E1
623 727
występowanie:
22.04, 13.05, 27.05
Praca własna
Praca własna
Praca własna
Praca własna
Praca własna
Praca własna
Praca własna
Konsultacje 839 (możliwe inne terminy do ustal.)
Konsultacje 839 (możliwe inne terminy do ustal.)
Legenda
- najechanie na zajęcie z tym znakiem, spowoduje pokazanie całej treści
- kliknij w zajęcie z tym znakiem, aby zobaczyć zajęcia ukryte pod nim

ATiNM - Advanced Topics in Numerical Methods, występowanie: 21.02, 07.03, 21.03, 11.04, 25.04, 16.05, 30.05, 06.06
EB - Elektronika Biomedyczna
NM - Numerical Methods
PPK (Piątek 10:15-11:45) - Podstawy Programowania Komputerów
PPK (Niedziela 12:45-17:15) - Podstawy Programowania Komputerów, 18h - Zjazdy 7-9, występowanie: 22.04, 13.05, 27.05
Telemedycyna - Telemedycyna
ZIE - Zebranie Instytutu Elektroniki, występowanie: 20.02, 20.03, 24.04, 15.05, 12.06
ZZEB - Zebranie Zakładu EB, występowanie: 27.02
428 - Sala z terminalami
Pobierz dane dotyczące planu
plan.ics - dane z zajęciami dla kalendarzy MS Outlook, Kalendarz Google (Uwaga: po kliknięciu należy poczekać ok. 10s na wygenerowanie pliku)

Jak wprowadzić plan zajęć do MS Outlook, Kalendarza Google oraz do telefonu komórkowego