Nauczyciele \ Automatyka, Elektronika i Informatyka \ Instytut Elektroniki \ Zakł. Elektroniki Biomedycznej
Plan zajęć - dr hab. inż. Tomasz Pander, semestr letni, rok 2018/2019
Określ tydzień
Wybierz grupę tygodni:
lub jeden tydzień:
Pokaż wyłącznie zajęcia zdefiniowane dla wybranego tygodnia lub grupy tygodni
Dzień
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Dzień
Tydzień
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Tydzień
07:00-08:00
07:00-08:00
08:00-09:00
08:00-09:00
09:00-10:00
09:00-10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:00
21:00-22:00
21:00-22:00
RPiSM, wyk
EiT S2/sem.01
903
ATiNM, lab
Automatics S2 sem1
746 840
PiSM, wyk
TI S1/sem.04
4
PiSM, lab
TI IV/TI1
746 840
EB, lab
EiT S1/sem.06
746 840 842 748 747
Telemedycyna, proj
TI VI/TI1
832
Telemedycyna, wyk
TI VI/TI1
423
NM, wyk
TI S2-I/TSM_1 TI S2-I/TSM_2
4
NM, lab
TI S2-I/TSM_1 TI S2-I/TSM_2
746 840
PiSM, lab
TI IV/TI2
746 840
PiSM, ćw
TI IV/TI1
4
PiSM, ćw
TI IV/TI2
425
ATiNM, lab
Electronics S2 sem1
746 840
PiSM, lab
TI IV/TI3
746 840
ZZEB,
748
występowanie:
26.02
ZIE,
Aula F
występowanie:
26.02, 19.03, 16.04, 14.05, 11.06
NM, wyk
Zaocz EiT2/E1
546
występowanie:
02.03, 09.03, 23.03
NM, wyk
Zaocz EiT2/E1
546
występowanie:
02.03, 09.03, 30.03
Konsultacje 833
Konsultacje 833
Praca własna 833
Rada Wydziału/Kolegium Instytutu
Praca własna 833
występowanie:
02.03
Praca własna 833
występowanie:
09.03
NM wykład przeniesiony z 25.03, wyk
TI S2-I/TSM_1 TI S2-I/TSM_2
4
występowanie:
18.03
Legenda
- najechanie na zajęcie z tym znakiem, spowoduje pokazanie całej treści
- kliknij w zajęcie z tym znakiem, aby zobaczyć zajęcia ukryte pod nim
Czerwone obramowanie oznacza nakładanie się zajęć
ATiNM - Advanced Topics in Numerical Methods
EB - Elektronika Biomedyczna
NM wykład przeniesiony z 25.03 - NM wykład przeniesiony z 25.03, występowanie: 18.03
NM (Czwartek 10:15-11:45) - Numerical Methods
NM (Sobota 13:00-15:15) - Numerical Methods, 18h - 3 pierwsze zjazdy., występowanie: 02.03, 09.03, 23.03
NM (Poniedziałek 12:45-14:15) - Numerical Methods, Pierwsza połowa semestru.Zamiast 25.03 zajęcia odbędą się wyjątkowo dnia 18.03 o godz. 17.00
PiSM - Prawdopodobieństwo i Statystyka Matematyczna
RPiSM - Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna
Telemedycyna - Telemedycyna
ZIE - Zebranie Instytutu Elektroniki, występowanie: 26.02, 19.03, 16.04, 14.05, 11.06
ZZEB - Zebranie Zakładu EB, występowanie: 26.02
4 - Wydział AEiI, Akademicka 16
903 - Wydział AEiI, Akademicka 16
Pobierz dane dotyczące planu
plan.ics - dane z zajęciami dla kalendarzy MS Outlook, Kalendarz Google (Uwaga: po kliknięciu należy poczekać ok. 10s na wygenerowanie pliku)

Jak wprowadzić plan zajęć do MS Outlook, Kalendarza Google oraz do telefonu komórkowego