Nauczyciele \ Automatyka, Elektronika i Informatyka \ Instytut Elektroniki \ Zakł. Elektroniki Biomedycznej
Plan zajęć - dr inż. Tomasz Przybyła, semestr letni, rok 2018/2019
Określ tydzień
Wybierz grupę tygodni:
lub jeden tydzień:
Pokaż wyłącznie zajęcia zdefiniowane dla wybranego tygodnia lub grupy tygodni
Dzień
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Dzień
Tydzień
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Tydzień
07:00-08:00
07:00-08:00
08:00-09:00
08:00-09:00
09:00-10:00
09:00-10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:00
21:00-22:00
21:00-22:00
EB, lab
EiT S1/sem.06
746 840 842 748 747
Telemedycyna, wyk
TI VI/TI1
423
MBwE, wyk
EiT1M/EB
748
MBwE, ćw
EiT1M/EB
748
ZZEB,
748
występowanie:
26.02
ZIE,
Aula F
występowanie:
26.02, 19.03, 16.04, 14.05, 11.06
EB, wyk
Zaocz EiT3/E1
621a
występowanie:
09.03, 23.03, 30.03
FDA, proj
Data Science S2 sem1
623
występowanie:
20.03, 08.05, 22.05, 29.05
Konsultacje 831
Praca własna 831
Praca własna 831
Praca własna 831
Konsultacje 831
Praca własna 831
Praca własna 831
Legenda
- najechanie na zajęcie z tym znakiem, spowoduje pokazanie całej treści
- kliknij w zajęcie z tym znakiem, aby zobaczyć zajęcia ukryte pod nim
Czerwone obramowanie oznacza nakładanie się zajęć
EB (Środa 08:15-09:45) - Elektronika Biomedyczna
EB (Sobota 12:45-17:15) - Elektronika Biomedyczna, 18h, występowanie: 09.03, 23.03, 30.03
FDA - Fuzzy Data Analysis, występowanie: 20.03, 08.05, 22.05, 29.05
MBwE - Modele Biologiczne w Elektronice
Telemedycyna - Telemedycyna
ZIE - Zebranie Instytutu Elektroniki, występowanie: 26.02, 19.03, 16.04, 14.05, 11.06
ZZEB - Zebranie Zakładu EB, występowanie: 26.02
Pobierz dane dotyczące planu
plan.ics - dane z zajęciami dla kalendarzy MS Outlook, Kalendarz Google (Uwaga: po kliknięciu należy poczekać ok. 10s na wygenerowanie pliku)

Jak wprowadzić plan zajęć do MS Outlook, Kalendarza Google oraz do telefonu komórkowego