Rok akademicki: 2023/2024

Domyślna grupa tygodni: Semestr letni

Plany można przeglądać bez logowania. Przypominamy, iż logowanie przy pomocy formularza logowania znajdującego się poniżej, jest konieczne WYŁĄCZNIE w przypadku chęci przesłania jawnej rezerwacji sali lub dostępu do edycji ustawień konta nauczyciela.

Grupa tygodni Sesja letnia została uzupełniona o tygodnie lipca oraz sierpnia.

Komunikat:
Proszę bazować na widoku planu dla konkretnej grupy (gdy rok jest podzielony na grupy) lub roku (gdy rok nie jest podzielony na grupy). W szczególnych przypadkach, zauważono błędy w funkcjonalności wyświetlania planów zsumowanych (wyświetlanie wszystkich grup rocznika lub wszystkich roczników w jednej tabeli).

Szukaj planów

grupy
nauczyciela
sali


Logowanie
Użytkownik
Hasło
Podstawowe informacje:
  • Witryna przeznaczona jest dla studentów oraz nauczycieli akademickich Politechniki Śląskiej
  • Dostęp do niektórych funkcji wymaga wcześniejszego zalogowania. Należy użyć loginu i hasła jak do poczty polsl.pl. Weryfikacja jest wykonywana przez usługę Active Directory.
  • Dostęp anonimowy pozwala na przeglądanie planów dla grup, nauczycieli i sal oraz na anonimowe prośby o rezerwacje
  • Każda prośba o rezerwacje musi zostać zatwierdzona przez osoby upoważnione do układania planów w danej jednostce
  • Podczas pierwszego logowania jako nauczyciel akademicki możesz zostać poproszony(a) o wskazanie jednostki organizacyjnej, do której należysz. Prosi się o wskazanie przynależności z dokładnością do zakładu/katedry
  • Nauczyciele akademiccy mają dodatkowo możliwość wypełnienia ankiet wspomagających harmonogramowanie

W przypadku pytań dotyczących przynależności do grupy studenckiej proszę kontaktować się z odpowiednim dziekanatem.

Instrukcje dla osób układających plany są dostępne po zalogowaniu, w zakładce Pomoc.

W przypadku:
  • prośby o zatwierdzenie rezerwacji,
  • problemów z niespójnością danych lub brakiem planów,
  • potrzeby zmiany lub nadania nowych uprawnień w systemie,
proszę kontaktować się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za plany na poszczególnych wydziałach.

W pozostałych przypadkach należy przesłać zgłoszenie z opisem problemu na adres: pomoc.ats4@polsl.pl

UWAGA: plany zajęć na następny semestr, nawet jeśli są już widoczne, to mogą nadal być w trakcie układania. Mogą ulegać zmianom.