Wprowadzanie zajęć do MS Outlook-a, Kalendarza Google i telefonu komórkowego
MS Outlook, Kalendarz Google, jak i inne programy do obsługi kalendarza mają możliwość pobrania zdarzeń poprzez plik *.ics. Należy odszukać opcję importu i wybrać pobrany plik ze strony. Dzięki temu w kalendarzu zostaną wygenerowane zajęcia z planu zajęć. W ramach kalendarza można następnie ustawić funkcję przypominania o zajęcia lub wysyłania SMS-ów przypominających (Kalendarz Google). Telefony komórkowe, które mają obsługę kalendarza bardzo często mają możliwość wykonania synchronizacji zdarzeń z MS Outlookiem. Za pomocą oprogramowania dostarczonego wraz z telefonem można wprowadzić plan zajęć do komórki.